Lưu trữ thẻ: mô tả về quán cà phê

Cafe Sài Gòn, từ những điều khác lạ!

Sài Gòn là thành phố đông dân nhất Việt Nam. Nơi đây tập trung rất...