CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Tất cả các sản phẩm của 90S Coffee Vietnam đều đã được cấp chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm theo tài liệu sau:

Giấy chứng nhân ATVSTP 90S
Giấy chứng nhân ATVSTP 90S

Lưu ý:

  • Chứng nhận ATVSTP được 90S Coffee Vietnam cung cấp cho khách hàng đối tác, khách hàng thân thiết, khách hàng nhập sỉ.
  • Chứng nhận ATVSTP được 90S Coffee Vietnam cung cấp dưới dạng bản scan, có đóng dấu mộc đỏ của công ty.
  • Các bản chứng nhận ATVSTP (bản scan, bản photo, bản sao y,…) không có dấu mộc đỏ của công ty sẽ không có giá trị pháp lý.